Báo Chí Nói Về Chúng Tôi

Sau một thời gian hoạt động, được sự tin tưởng của cộng đồng Blogger Việt Nam, báo chí truyền thông trong nước công nhận là vinh dự của đội ngũ quản trị Blog Việt Nam. Chúc cho các thành viên có một năm 2020 càng ngày càng thăng tiến và đóng góp thật nhiều cho cộng đồng Blogger Việt Nam

Báo Việt Nam

Việt Nam Net

Dân trí

Tuổi trẻ Online

  • http://chuyentrang.tuoitre.vn/vieclam/Index.aspx?ArticleID=99635&ChannelID=7

Tiền Phong Việt Nam

Diễn đàn DDTH

Báo Quốc Tế

Chính nhờ những sự công nhận này làm động lực phát triển cho đội ngũ quản trị viên đóng góp và xây dựng cộng đồng nhiều hơn nữa.

Nếu bạn cần liên lạc hoặc sự trợ giúp của ban quản trị, bấm vào đường dân bên dưới